Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Ortaklığın giderilmesi davaları,

Tapu iptali ve tescil davaları,

Elbirliği mülkiyetindeki taşınmazın paylı mülkiyete geçirilmesi,

Ecrimisil davaları