Medeni Hukuk

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk, kişiler hukuku, aile hukuku, eşya hukuku, borçlar hukuku ve miras hukuku olarak bölümlere ayrılmaktadır.
Kişiler Hukukunda;
Kişi türleri, kişiliğin başlangıcı ve sona erme halleri, ehliyet türleri ve hısımlık olmak üzere ana bölümlere ayrılmaktadır.
Eşya Hukuku;
Kişileri eşyalar üzerindeki ayni haklarını düzenlemekte olup Taşınır- taşınmaz eşya, ayni haklar, mülkiyet hakkı ve intifa hakları olmak üzere ana bölümlere ayrılmaktadır.
Miras Hukuku;
Miras, tereke, varis, vesayet ve miras sözleşmesi olarak ana bölümlere ayrılmaktadır.
Aile Hukuku;
Nişanlanma, evlenme, boşanma, velayet hakkı, vesayet hakkı, soybağı olarak ana bölümlere ayrılmaktadır.
Borçlar Hukuku;
Kişiler arasındaki alacak ve borç ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır.