Aile Hukuku

Aile Hukuku

Tarafların aile hukukundan doğan ihtilafları evlilik öncesi ve evlilik sonrası doğan ihtilaflar olarak ayrılabilecektir. Evlilik öncesi nişanın bozulmasından dolayı maddi ve manevi olarak zarara uğradığınız takdirde bunun telafisi amacıyla tazminat davası açma hakkına sahipsiniz. Evlilik sonrası doğan ihtilaflar ise; boşanma, velayet, nafaka, tazminat, mal rejimin tasfiyesi, ziynet eşyaları konularından kaynaklıdır. Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları olarak ayrılmaktadır. Boşanmak istediğiniz eşiniz ile karşılıklı anlaşarak bir sonuca varmak istiyorsanız “boşanma protokolü” hazırlayarak anlaşmalı olarak boşanma sağlayabilirsiniz. Ancak evliliğin sona ermesi konusunda hemfikir değilseniz ya da müşterek çocuğunuzun velayeti, nafaka, maddi ve manevi tazminat miktarı, ziynet eşyaları, mal rejiminin tasfiyesi konularından bir ya da birkaçında anlaşmazlık yaşanması halinde boşanma davanız çekişmeli olarak görülecektir. Bunun yanı sıra yurt dışında boşandıysanız bu boşanmanın ülkemizde de hukuki sonuç doğurabilmesi için boşanmanın tanınması ve tenfizi yoluna başvurmanız gerekmektedir. Tüm bu süreçlerin takibi titizlik ve teknik bilgi gerektirdiğinden hak kaybı yaşamamanız adına avukat yardımı almanızı önemle tavsiye ederim.

Anlaşmalı – çekişmeli boşanma davaları,

Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi kapsamında koruma ve uzaklaştırma kararlarının alınması,

 

Mal rejimi tasfiyesi davaları, 

 

Nafaka davaları (tedbir nafakası, iştirak nafakası, yoksulluk nafakası ve yardım nafakası) 

 

Nafakanın uyarlanması davaları, (nafakanın arttırılması ve azaltılması davaları)

 

Nafaka ve tazminat alacaklarının tahsili amacıyla icra takip işlemlerin yapılması, 

 

Velayet davaları, 


Evlenmenin butlanı ve iptali davaları, 


İddet-i müddetin kaldırılması davaları,

 

Nişanın bozulmasından doğan tazminat davaları, 


Soybağının reddi davaları, 

 

Yabancı ülkelerde verilen boşanma davalarının tanınması ve tenfizi davaları