Miras Hukuku

Miras Hukuku

Mirasçılık belgesi alınması,

Murisin muvazaalı işlemlerinden doğan davalar,

Mirasın reddi davaları,

Tenkis davaları,

Ölüme bağlı tasarrufların iptali davaları,

Vasiyetname düzenlenmesi,

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmesi