İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları,

Devlet Memurları Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuatlardan kaynaklanan davalar,

İdareye karşı açılacak tazminat davaları,