İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş hukukundan kaynaklanan tazminat davaları,

İşe iade davaları,

Fazla çalışma ücreti alacakları davaları,

Bayram ve tatil günleri ücreti alacak davaları,

Hafta tatili ve yıllık izin ücreti alacak davaları,

Hizmet tespiti davaları,

İş kazaları ve meslek hastalığından kaynaklanan tazminat taleplerine ilişkin davalar,

İş hukuku alanında gerekli ihbarname ve ihtarnamelerin hazırlanması