Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Banka dosya masraflarının iadesi davaları,

Ayıplı mal ve hizmetten kaynaklanan davalar,

Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuru yapılması,

Yapılan başvuruların ödenmemesi neticesinde icra yoluyla tahsili,