BOŞANDIĞINIZ EŞİNİZ NAFAKANIZI ÖDEMİYOR MU?

BOŞANDIĞINIZ EŞİNİZ NAFAKANIZI ÖDEMİYOR MU?

Türk Medeni Kanunumuza göre boşanma davalarında dava süresince ve dava bitimiyle hâkim tarafından hükmedilecek nafaka türleri bulunmaktadır. Boşanma davası sürerken hâkim tarafından hükmedilen nafaka tedbir nafakasıdır. Boşanma sonrasında alınabilecek nafakalar ise iştirak ve yoksulluk nafakalarıdır. Nafakaya hükmedilmesine rağmen nafaka borçlusu tarafından ödenmiyorsa bunun tek yolu cebri icra yoluyla mümkündür. Nafaka için yapılacak icra takibi diğer alacak konusu icra takiplerinden farklı olmakla birlikte daha sonra tek bir icra takibi doğacak nafakalar içinde geçerli olacaktır.

Tedbir nafakası bağlanan kişi ilamsız icra yoluyla, boşanma sonrası ödenmesine hükmedilen iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası ise ilamlı icra yoluyla tahsil edilebilmektedir.

Mahkeme tarafından nafaka ödenmesine kararı verilmesi ile birlikte kesinleşmenin beklenmesi gerekmeksizin nafaka alacağı icraya konulabilmektedir.

Nafaka borçları ödenmediği takdirde nafaka alacağı ödenmeyen eş tarafından ayrıca şikâyet hakkı da mevcuttur. Yasal düzenlemede de görüleceği üzere aylık nafakanın ödenememesi halince ceza verilebilmesi şikâyete tabi olup, borçlu sanık hakkında İ.İ.K. 344. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapis cezası verilebilir. Tazyik hapis cezası, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanun’un 223. maddesinde belirtilen türde mahkûmiyet hükmü niteliği taşımamaktadır. Bu ceza türü ile itibariyle Ceza Muhakemesi Kanun’un 2. maddesinde belirtilen “disiplin hapis cezası” kavramı içinde olup, seçenek yaptırımlara çevrilemeyen, ön ödeme uygulanamayan, tekerrüre esas olmayan, şartla salıverilme hükümleri uygulanamayan, ertelenemeyen ve adli sicil kayıtlarına geçirilmeyen bir hapis türüdür.

Bu şikâyet neticesinde mahkeme ödenmeyen her nafaka alacağı için ayrı ayrı cezaya hükmedecektir.

Nafakayı ödemeyen eş için yapılacak takiplerde usul hataları nedeniyle zarara uğramamız adına bir avukatla görüşmeniz yararınıza olacaktır.