CEZA HUKUKUNDA ALEYHE BOZMA YASAĞI

CEZA HUKUKUNDA ALEYHE BOZMA YASAĞI


CEZA HUKUKUNDA ALEYHE BOZMA YASAĞI

İlk derece mahkemesi (Ağır Ceza, Asliye Ceza, Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi) tarafından sanık aleyhine bir cezaya hükmolunduğu takdirde sanığın bu karara karşı tebliğden ya da tefhimden itibaren 7 gün içerisinde “istinaf kanun yoluna” başvurma hakkı vardır. İstinaf kanun yoluna sanık lehine başvurulduğunda ve hüküm verildiğinde, yeniden verilen hüküm önceki hükümde belirlenmiş cezadan daha ağır olamayacaktır. “Aleyhe bozma yasağı” istinaf dışında temyiz ve yargılamanın yenilenmesi yolları açısından da geçerlidir. Bu durumun temeli “kazanılmış hak” ilkesine dayanmaktadır.Ancak aleyhe bozma yasağı, (karara karşı sanık aleyhine kanun yoluna başvurulmadığı sürece) cezanın miktarı ile sınırlıkalmakta olup suçun vasfı için kazanılmış hak durumu mevcut olamayacağından suçun vasfı değişebilecektir. Ceza usul hukukunun uzmanlık gerektirmesinden dolayı hak kaybı yaşamamanız adına sürecin bir avukat yardımı ile yürütülmesini tavsiye ederim.

Av. Nurgül Aslı ALTIN