CEZA HUKUKU GÖREV ALANI

CEZA HUKUKU GÖREV ALANI


 

Ceza hukukunda ilk derece ceza yargılamasında kanunda öngörülen ceza miktarı bakımından suçlar Asliye Ceza Mahkemesi veya Ağır Ceza Mahkemesi görev alanına girmektedir.


AĞIR CEZA MAHKEMESİ GÖREV ALANINA GİREN SUÇLAR

Kasten adam öldürme (Türk Ceza Kanunu madde 81, 82),

 

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (Türk Ceza Kanunu madde 87/4),

 

Yağma (Türk Ceza Kanunu madde 148),

 

Nitelikli dolandırıcılık (Türk Ceza Kanunu madde 158),

 

Hileli iflâs (Türk Ceza Kanunu madde 161),

 

Resmî belgede sahtecilik (Türk Ceza Kanunu madde 204/2),

 

Zimmet suçu (Türk Ceza Kanunu madde 247),  

 

İrtikâp (Türk Ceza Kanunu madde 250/1 ve 2),

 

Rüşvet suçu (Türk Ceza Kanunu madde 252),  

 

Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla

 

(Cinsel istismar, cinsel saldırı, uyuşturucu mal imal ve ticareti vb) ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir.

 

Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar,

 

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

 

Milli savunmaya karşı suçlar,

 

Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,

 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun kapsamına giren propaganda yapma suçu ve örgüt üyeliği suçu vb. siyasi nitelikli suçlar.

 

 ASLİYE CEZA MAHKEMESİ GÖREV ALANINA GİREN SUÇLAR

 Diğer ceza mahkemelerinin görevli olmadığı ve suçun üst sınırının 10 yıl altında olduğu tüm dava ve işlere asliye ceza mahkemesi bakmakla görevlidir.

 

·        Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu,

 

·         Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçu,

 

·         Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme suçu

 

·         Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu,

 

·         Bedelsiz senedi kullanma suçu,

 

·         Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçu,

 

·         Cinsel taciz suçu,

 

·         Çevrenin kasten ve taksirle kirletilmesi suçu,

 

·         Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu,

 

·         Dilencilik suçu,

 

·         Fuhuş suçu,

 

·         Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık suçu,

 

·         Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma suçu,

 

·         Görevi kötüye kullanma suçu,

 

·         Görevi yaptırmamak için direnme suçu,

 

·         Güveni kötüye kullanma suçu,

 

·         Gürültüye neden olma suçu,

 

·         Hakaret suçu

 

·         Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu,

 

·         Halkı askerlikten soğutma suçu,

 

·         Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu,

 

·         Hayasızca hareketler ve müstehcenlik suçu,

 

·         Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu,

 

·         Hırsızlık suçu

 

·         Halkı askerlikten soğutma suçu,

 

·         Hükümlü veya tutuklunun kaçması ve ayaklanması suçu,

 

·         İftira suçu,

 

·         İhaleye fesat karıştırma suçu,

 

·         Kanunlara uymamaya tahrik suçu,

 

·         Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu,

 

·         Karşılıksız yararlanma suçu,

 

·         Kasten adam yaralama suçu,

 

·         Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu,

 

·         Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu,

 

·         Konut dokunulmazlığının ihlali suçu,

 

·         Mala zarar verme suçu,

 

·         Muhafaza görevini kötüye kullanma suçu,

 

·         Mühür bozma suçu,

 

·         Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu,

 

·         Özel belgede sahtecilik suçu,

 

·         Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu,

 

·         Parada sahtecilik suçu

 

·         Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu,

 

·         Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak suçu,

 

·        Soruşturma veya kovuşturmanın gizliliğini ihlal suçu,

 

·         Suç üstlenme suçu,

 

·         Suç uydurma suçu,

 

·         Suçluyu kayırma suçu,

 

·         Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu,

 

·         Suç işlemeye tahrik suçu,

 

·         Suçu ve suçluyu övme suçu,

 

·         Suçu bildirmeme suçu,

 

·         Şantaj suçu,

 

·         Taksirle adam yaralama suçu,

 

·         Tehdit suçu,

 

·         Tefecilik suçu,

 

·          Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu,

 

·         Uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçu,

 

·         Usulsüz ölü gömülmesi suçu,

 

·         Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçu,

 

·         Vergi kaçakçılığı suçları,

 

·         Yalan tanıklık suçu,

 

·         Yalan yere yemin suçu,

 

·         Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs suçu