ÇOCUKLAR ARTIK ANNELERİNİN SOYADINI TAŞIYABİLECEK

ÇOCUKLAR ARTIK ANNELERİNİN SOYADINI TAŞIYABİLECEK

ÇOCUKLAR ARTIK ANNELERİNİN SOYADINI TAŞIYABİLECEK

Boşanmış kadın velayeti kendisine verilmiş çocuğuna kendi soyadının verilmesini, velayet hakkına dayanarak aile mahkemesinden isteyebilecektir.

Ülkemizde çok geç kalınmış olsa da Yargıtay tarafından verilen karar gerek çocukların gerek annenin menfaatinin korunması amacıyla oldukça yerinde olmuştur.

Boşanmayla birlikte çocukların velayeti büyük oranda anneye verilmektedir. Dolayısıyla anne ile sürekli zaman geçiren çocuk anne ile özdeşleşmekte ve anne-çocuk arasındaki bağ çok daha kuvvetli olmaktadır. Boşanmanın ardından psikolojik olarak zor bir süreç geçiren çocuklar bir de öğrenim hayatlarında ve sosyal hayatlarında birlikte yaşadıkları anneleri ile farklı soyadı taşımaları sebebiyle zor durumda kalmaktaydılar. Erkeğe velayet hakkı kapsamında tanınan çocuğun soyadını seçme hakkının kadına tanınmaması, velayet hakkının kullanılması bakımından cinsiyete göre ayırım yapılması sonucunu doğurmaktaydı  bu da Anayasa’nın 10. ve 41. maddelerine aykırılık teşkil etmekteydi. Uluslararası sözleşmelerde de kadın-erkek eşitliği temeline dayanarak bu konuda bir çok maddeye yer verilmiştir.Birleşmiş Milletler Siyasi ve Medenî Haklar Sözleşmesi’nin “Ailenin korunması” başlığını taşıyan 23. maddesinin dördüncü fıkrasında “Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, eşlerin evlilik konusunda, evliliğin devam ettiği sürece ve boşanmada eşit hak ve yükümlülüklere sahip olmaları için gerekli önlemleri alır. Boşanma halinde çocukların korunması için gerekli hükümler konur”. Eşler, evliliğin devamı boyunca ve boşanmada sahip oldukları hak ve yükümlülükler bakımından aynı hukuksal konumdadırlar.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de gerekçeli kararında, kadın ve erkeğin evlilik süresince ve evliliğin sona ermesinde eşit hak ve sorumluluklara sahip olmaları gerektiğine ilişkin uluslararası sözleşme hükümleri hatırlatılarak eşlerin, evliliğin devamı boyunca ve boşanmada sahip oldukları hak ve yükümlülükler bakımından aynı hukuksal konumda oldukları, erkeğe velayet hakkı kapsamında tanınan çocuğun soyadını seçme hakkının kadına tanınmamasının velayet hakkının kullanılması bakımından cinsiyete göre ayrım yapılması sonucunu doğuracağı vurgulanmıştır. Emsal teşkil edecek karar sayesinde boşanan ve velayeti kendisine verilen anneler artık çocuklarına kendi soyadlarını verebileceklerdir.

 

Av. Nurgül Aslı ALTIN