ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI

     Halk arasında bilinen şiddetli geçimsizlik kanunda “evlilik birliğinin temelinden sarsılması “olarak düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu madde 166. Maddesinde bu husus Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.” şeklindedir.

     Boşanma davası sebepleri, özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri olarak ayrılmaktadır. Özel boşanma sebepleri dışında kalan tüm boşanma sebepleri genel boşanma sebebi olan evlilik birliğinin sarsılmasına girmektedir.

    Günlük hayatta yaşanan boşanmaya yeterli olarak gördüğünüz evlilikten kaynaklanan birçok sıkıntı bu genel boşanma sebebi kapsamına girmektedir. Örneğin; kötü muamele, fiziksel ve psikolojik şiddet, eşe veya ailesine hakaret niteliğinde sözler sarf etmek, sadakatsiz davranışlar, fiili olarak ayrı yaşamak, evlilik birliğinin sorumluluklarını yerine getirmemek, cinsel uyuşmazlık, eşi küçük düşürücü davranışlarda bulunmak, kumar veya alkol bağımlılığı, aşırı kıskançlık vs. gibi birçok sebep sayılabilecektir.

    Bu sebeple boşanmak için mahkemenin arayacağı kriter; evlilik birliğinin, eşlerin ortak hayata devam etmesine engel teşkil edecek miktarda sarsılmış olması ve bu sarsılma sebebiyle eşler arasında ortak hayatın yeniden kurulamamış olmasıdır.

     Bu davayı açarken eğer koşullar mevcutsa maddi- manevi tazminat ve nafaka talebinde de bulunulabilecektir.

    Davalı eş, davayı açan eşin de kusurlu davranışları olduğunu düşünüyorsa, süresi içerisinde karşı dava açabilecektir. Ya da ayrı bir boşanma davası ikame edip bu iki davanın birleştirilmesini talep edebilecektir. Bu durumda tarafların evlilik birliğindeki kusur oranları dikkate alınarak karar verilmektedir.

Avukat Nurgül Aslı ALTIN