BOŞANMA DAVASI SEBEPLERİ VE TÜRLERİ NELERDİR?

BOŞANMA DAVASI SEBEPLERİ VE TÜRLERİ NELERDİR?

 

BOŞANMA DAVASI SEBEPLERİ VE TÜRLERİ

Evlilik birliği Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen genel veya özel boşanma sebeplerine dayanarak anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası açılmaktadır.  Boşanma davaları aile mahkemesinde görülür ve diğer özel hukuk davalarından farklı usul kurallarına göre yürütülmektedir. Boşanma davasının açılması ile birlikte velayet, nafakamaddi ve manevi tazminat, ev eşyalarının paylaşımı gibi hukuki sorunların da çözüme ulaştırılması gerekmektedir. 4721 sayılı kanuna göre boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları olarak iki ayrı şekilde görülmektedir.

Bunun yanı sıra boşanma davası sebepleri şu başlıklar altında toplanabilir;

1.      Genel boşanma sebepleri: Şiddetli geçimsizlik, hakaret, şiddet, evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeme, güven sarsıcı davranışlar, eşlerin birbirlerinin ailesi ile yaşadığı sorunlar gibi çoğaltabilecek “genel” olarak niteleyebildiğimiz sebepler genel boşanma sebepleridir.

2.      Özel boşanma sebepleri: Kanunda sınırlandırılmış olan özel boşanma sebeplerine dayanan boşanma davaları şunlardır:

a) Zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası (TMK m. 161) ,

b) Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış nedenleri ile boşanma davası (TMK m. 162),

c) Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme sebepleri ile boşanma davası (TMK m. 163),

d) Terk Sebebiyle boşanma davası (TMK m. 164),

e) Akıl Hastalığı sebebiyle boşanma davası (TMK m. 165).