TAHLİYE DAVALARINDA HARÇ NASIL BELİRLENİR?

TAHLİYE DAVALARINDA HARÇ NASIL BELİRLENİR?

T.C. Yargıtay 6.Hukuk Dairesi 2015/7088 E. ve 2015/9126 K. sayılı kararında, tahliye davalarında Harçlar Kanun'unun 17. maddesinde tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli üzerinden harç alınması gerektiğine hükmetmiştir.

Dolayısı ile kiracıya karşı tahliye davası açılırken harca esas değer olarak; bir yıllık kira bedeli tutarı belirtilmeli ve bunun üzerinden harç yatırılmalıdır.