Haberler / 1. YARGI PAKETİ KAPSAMINA GİREN SUÇLAR

1. YARGI PAKETİ KAPSAMINA GİREN SUÇLAR

Merakla beklenen 1. Yargı paketi Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına dair 7188 sayılı kanun 24/10/2019 gün ve 30928 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunun 29. Maddesi ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286. maddesinde düzenleme yapılarak temyiz kanun yolu kapalı olan bazı suçlar yönünden temyiz yolu açılmıştır. 7188 Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 29. Maddesi ile 5271 sayılı Kanunun 286. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(3) İkinci fıkrada belirtilen temyiz edilemeyecek kararlar kapsamında olsa bile aşağıda sayılan suçlar nedeniyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları temyiz edilebilir:

a) Türk Ceza Kanununda yer alan;

1. Hakaret (TCK 125/3),

2. Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit (TCK 213),

3. Suç işlemeye tahrik (TCK 214),

4. Suçu ve suçluyu övme (TCK 215),

5. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK 216),

6. Kanunlara uymamaya tahrik (TCK 217),

7. Cumhurbaşkanına hakaret (TCK 299),

8. Devletin egemenlik alametlerini aşağılama (TCK 300),

9. Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama (TCK 301),

10. Silahlı örgüt (TCK 314),

11. Halkı askerlikten soğutma (TCK 318),

b) Terörle Mücadele Kanununun 6. maddesinin ikinci ve dördüncü fıkrası ile 7. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlar.

c) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 28. maddesinin birinci fıkrası, 31. maddesi ve 32. maddesinde yer alan suçları kapsamaktadır.