Haberler / İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞ VEREN TARAFINDAN HAKLI FESHİ

İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞ VEREN TARAFINDAN HAKLI FESHİ

   İş yerinde mesai saatleri içerisinde iş yeri bilgisayarından sosyal medya sitelerine girmek ve online olarak bahis oynamak "iş verenin güveninin kötüye kullanmak" olduğuna karar verildi. İşçi, iş yerinde kendisine tahsis edilen bilgisayarı şahsi işlerinde kullanması sebebiyle tazminatsız olarak işten çıkarıldı. İşçinin haklarını alabilmek için açtığı davada Yargıtay, 4857 sayılı İş Kanunu’nun  25/2-e bendi uyarınca 'işverenin güvenini kötüye kullandığı' gerekçesi ile iş sözleşmesinin haklı olarak feshedildiğine karar verdi. Mahkeme; toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanarak davacının iş sözleşmesinin geçerli neden ile feshedildiğine, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatına hak kazandığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi. Kararı davalı işveren avukatı temyiz edince dosya Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'ne gönderildi ve verilen emsal nitelikteki kararda; işçinin hangi davranışlarla işverenin güvenini sarstığını ayrıntılarıyla anlatıldı. 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinde; işçinin davranışlarından ve yeterliliğinden kaynaklanan nedenlerin sayıldığı hatırlatıldı. Kararda; "İşçinin davranışlarından veya yetersizliğinden kaynaklanan nedenlerde, iş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, feshin geçerli nedenlere dayandığını kabul etmek gerekecektir. İşçinin davranışlarına dayanan fesih, her şeyden önce, iş sözleşmesinin işçi tarafından ihlal edilmesini şart koşmaktadır. İşçinin iş sözleşmesini ihlal edip etmediğinin tespitinde, sadece asli edim yükümlülükleri değil; kanundan veya dürüstlük kuralından doğan yan edim yükümlülükleri ile yan yükümlüklerin de dikkate alınması gerekir." denildi.