Haberler / ÜCRETİ ÖDENMEYEN İŞÇİNİN İSTİFASI HALİNDE KIDEM TAZMİNAT HAKKI

ÜCRETİ ÖDENMEYEN İŞÇİNİN İSTİFASI HALİNDE KIDEM TAZMİNAT HAKKI

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi; işçinin ücret alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle istifa etmesi halinde, haklı fesih yoluyla istifa edildiği için kıdem tazminatına hak kazanacağına ilişkin hüküm kurmuştur.  İşçinin emeğinin karşılığı olan ücret işçi için en önemli hak, işveren için de en temel borçtur; “4857 sayılı İş Kanunu'nun 32/4. maddesinde ücretin en geç ayda bir ödeneceğinin hüküm altına alınmıştır. Bu durumun aksi bireysel ya da toplu iş sözleşmesinde kararlaştırılmadığı sürece işçinin ücreti bir ay çalışıldıktan sonra ödenmesi gerekmektedir. Ücreti ödenmeyen işçinin alacağı konusunda takibe geçmesi ya da ücreti ödeninceye kadar iş görme edimini yerine getirmekten kaçınması, iş ilişkisinin devamında bazı sorunlara yol açabilir. Bu bakımdan, işverenle bir çekişme içine girmek istemeyen işçinin, haklı sebebe dayanarak iş sözleşmesini feshetme hakkı da tanınmıştır. İşçinin ücretinin kanun veya sözleşme hükümlerine göre ödenmemesi işçiye bu imkânı verir. Ücretin hiç ya da bir kısmının ödenmemiş olması bu konuda önemsizdir. İkramiye, primi, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil gibi alacakların da ödenmemesi işçiye haklı fesih imkânı verir. “ diyerek işçinin 1 ay dahi ücretini alamaması nedeniyle haklı nedenle istifa etmesi halinde kıdem tazminatının ödenmesi gerektiğini hüküm altına almıştır.