Haberler / YAĞMA SUÇUNA İLİŞKİN YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARI

YAĞMA SUÇUNA İLİŞKİN YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARI

YAĞMA SUÇUNA İLİŞKİN YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARI

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2018/125E. 2020/341K. 02/07/2020 T.

“Yağma suçunun oluşması için suça konu malın sahiplenme kıstasıyla alınması şart değildir. Yararlanma sadece ekonomik menfaati değil aynı zamanda bilgi edinmeyi de kapsar. İçinde bulunduğumuz çağda cep telefonları birer bilgisayar mahiyetinde olup içlerindeki bilgiye ulaşma, bilginin değiştirilmesi ya da yok edilmesi de yararlanma kastını ortaya koymaktadır. Somut olayda söz konusu telefonun fotoğrafları silmek amacıyla geçici olarak kullanılması kastıyla alınması durumunda da faydalanma kastı gerçekleştiğinden yağma suçu oluşur.”