Haberler / HUKUKA AYKIRI DELİL ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARI

HUKUKA AYKIRI DELİL ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARI


YARGITAY CEZA GENEL KURULU 2016/18ESAS, 2020/68KARAR, 06.02.2020 TARİH
CMK'nın 119/4. maddesinin "Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, iş yeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişi bulundurulur." şeklindeki açık ve amir hükmüne aykırı olarak o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişi hazır bulundurulmaksızın yapılan arama işleminin ve bu işlem sonucunda elde edilen delillerini "hukuka aykırı elde edilmiş delil" niteliğinde oldukları kabul edilmelidir.