Haberler / YARGITAY CEZA GENEL KURULU 2017/5-31ESAS, 2020/354 KARAR, 09/07/2020 TARİH SAYILI KARARI

YARGITAY CEZA GENEL KURULU 2017/5-31ESAS, 2020/354 KARAR, 09/07/2020 TARİH SAYILI KARARI


YARGITAY CEZA GENEL KURULU 2017/5-31ESAS, 2020/354 KARAR, 09/07/2020 TARİH
İmzalı boş bir kağıdın anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğu iddiasının ceza mahkemesinde serbest delil usulü, hukuk mahkemesinde ise istisnalar dışında sınırlı delil usulüne göre çözümü, aynı olaya ilişkin farklı hukuki sonuçların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu nedenle senedin anlaşmaya aykırı düzenlenip düzenlenmediğine ilişkin sorun çözülürken ceza mahkemesi, tanıkla ispat konusunda hukuk mahkemesinin bağlı olduğu usul kurallarını uygulamalıdır. Geçerliliğini halen koruyan 24.03.1989 tarihli ve 1-2 sayılı İçtihat Birleştirme Kararında da imzalı boş kağıdın anlaşma dışı doldurulduğu iddiasının yazılı delillerle ispat edilmesi gerektiği belirtilmiştir.