Haberler / BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN EŞLERİN SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ-2

BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN EŞLERİN SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ-2

        4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun (TMK) 185/3.maddesi uyarınca “Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar.” Kanunda belirtilen bu sadakat yükümlülüğü, evliliğin yasal olarak son bulmasına kadar devam edecektir. Başka bir deyişle, mahkemelerce boşanma kararı verilmiş olmasına rağmen bu karar henüz kesinleşmediği sürece evlilik birliği devam ettiğinden bu aşamada eşlerin sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlarının dikkate alınmasının gerektiği kurul çoğunluğu tarafından kabul edilmiştir. YARGITAY HGK, E. 2013/2-604, K. 2014/38, 22.01.2014